โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561


อ่านเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

    โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

  • โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

    โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

    ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.