pic

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 ก.พ. 2563 นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมออกให้บริการประชาชน ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แจกเอกสาร และสิ่งของต่าง ๆ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ วัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง... อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการ

ตรวจราชการ

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สุพรรณบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ สปค. 2563 อำเภอสองพี่น้อง

ประชาสัมพันธ์ สปค. 2563 อำเภอสองพี่น้อง

 

วันที่​ 4 กุมภาพันธ์​ 2563 นายชูเกียรติ​ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี​ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อำเภอสองพี่น้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.​ 2563​ และโครงการส... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • ตรวจราชการ

    ตรวจราชการ

  • ประชาสัมพันธ์ สปค. 2563 อำเภอสองพี่น้อง

    ประชาสัมพันธ์ สปค. 2563 อำเภอสองพี่น้อง

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.