แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 25
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564 เขียนโดย admin 33
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 38
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 39
หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย admin 50
จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เขียนโดย admin 488
ประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก​ (UNESCO)​ เขียนโดย admin 75
พิธีบวงสรวงและพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ​ สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2564 เขียนโดย admin 48
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2564 เขียนโดย admin 49
ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 2563 เขียนโดย admin 59

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.