แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 81
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564 เขียนโดย admin 82
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 70
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 63
หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย admin 65
จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เขียนโดย admin 501
ประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก​ (UNESCO)​ เขียนโดย admin 107
พิธีบวงสรวงและพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ​ สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2564 เขียนโดย admin 62
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2564 เขียนโดย admin 60
ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 2563 เขียนโดย admin 75

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.