แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 2
หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย admin 19
จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เขียนโดย admin 257
ประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก​ (UNESCO)​ เขียนโดย admin 28
พิธีบวงสรวงและพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ​ สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2564 เขียนโดย admin 27
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2564 เขียนโดย admin 24
ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 2563 เขียนโดย admin 38
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 378
ตรวจราชการ เขียนโดย admin 345
ประชาสัมพันธ์ สปค. 2563 อำเภอสองพี่น้อง เขียนโดย admin 366

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.