แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 13
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 48
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 101
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 123
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 202
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 173
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 162
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 173

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.