แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 5
โครงการสำรวจเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 26
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 52
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 97
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 95
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2563 เขียนโดย admin 111
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 141
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 169
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 243
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 264
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 289
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 290
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 244
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 237
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 229
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 243
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 238
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 250
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 258
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 270
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 289
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 318
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 386
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 656
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 418
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 530
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 789

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.