แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจประจำเดือน​ พฤษภาคม​ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 15
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 51
โครงการสำรวจเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 54
โครงการสำรวจเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 54
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 78
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 121
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 123
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2563 เขียนโดย admin 133
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 167
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 190
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 263
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 285
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 315
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 268
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 263
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 255
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 265
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 266
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 277
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 282
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 353
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 314
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 344
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 410
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 715
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 450
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 558
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 857

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.