แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 52
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 54
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2563 เขียนโดย admin 77
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 102
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 129
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 192
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 212
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 245
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 256
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 220
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 215
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 211
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 220
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 212
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 225
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 241
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 285
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 244
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 300
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 269
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 294
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 360
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 593
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 382
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 499
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 740

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.