แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 9
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 12
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 27
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 42
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 71
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 50
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 95
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 86
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 108
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 142
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 207
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 143
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 210
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 379

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.