แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 9
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 24
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 50
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 40
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 70
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 65
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 90
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 122
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 181
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 123
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 183
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 358

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.