แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 13
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 47
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 99
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 121
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 202
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 173
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 162
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 173
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 152
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 173
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 199
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 228
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 194
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 253
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 222
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 242
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 308
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 509
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 321
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 440
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 656

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.