แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 26
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 42
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 56
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 45
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 63
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 72
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 103
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 78
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 132
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 112
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 137
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 175
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 262
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 179
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 253
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 427

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.