แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 109
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 103
โครรงการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 104
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 104
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 114
โครงการสำรวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 92
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 111
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 139
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 159
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 132
โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 189
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 161
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 179
โครงการสำรวจเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 242
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 402
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 256
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 365
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 558

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.