แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 299
สถิติพลังงาน เขียนโดย admin 138
สถิติการเกษตร เขียนโดย admin 307
สถิติบัญชีประชาชาติ เขียนโดย admin 231
สถิติขยะ เขียนโดย admin 161
สถิติประชากร 2560 เขียนโดย admin 294
สถิติแรงงาน ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 187
สถิติราคา เขียนโดย admin 159
สถิติแรงงาน ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 140
สถิติด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ICT เขียนโดย admin 150

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.