แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 183
สถิติพลังงาน เขียนโดย admin 93
สถิติการเกษตร เขียนโดย admin 215
สถิติบัญชีประชาชาติ เขียนโดย admin 149
สถิติขยะ เขียนโดย admin 102
สถิติประชากร 2560 เขียนโดย admin 188
สถิติแรงงาน ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 130
สถิติราคา เขียนโดย admin 113
สถิติแรงงาน ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 98
สถิติด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ICT เขียนโดย admin 106

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.