แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 538
สถิติพลังงาน เขียนโดย admin 305
สถิติการเกษตร เขียนโดย admin 589
สถิติบัญชีประชาชาติ เขียนโดย admin 453
สถิติขยะ เขียนโดย admin 374
สถิติประชากร 2560 เขียนโดย admin 622
สถิติแรงงาน ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 423
สถิติราคา เขียนโดย admin 342
สถิติแรงงาน ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 307
สถิติด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ICT เขียนโดย admin 310

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.