แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 388
สถิติพลังงาน เขียนโดย admin 185
สถิติการเกษตร เขียนโดย admin 411
สถิติบัญชีประชาชาติ เขียนโดย admin 307
สถิติขยะ เขียนโดย admin 228
สถิติประชากร 2560 เขียนโดย admin 391
สถิติแรงงาน ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 259
สถิติราคา เขียนโดย admin 211
สถิติแรงงาน ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 183
สถิติด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ICT เขียนโดย admin 192

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.