แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 248
สถิติพลังงาน เขียนโดย admin 112
สถิติการเกษตร เขียนโดย admin 233
สถิติบัญชีประชาชาติ เขียนโดย admin 177
สถิติขยะ เขียนโดย admin 126
สถิติประชากร 2560 เขียนโดย admin 230
สถิติแรงงาน ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 149
สถิติราคา เขียนโดย admin 128
สถิติแรงงาน ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 112
สถิติด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ICT เขียนโดย admin 121

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.