แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 468
สถิติพลังงาน เขียนโดย admin 250
สถิติการเกษตร เขียนโดย admin 502
สถิติบัญชีประชาชาติ เขียนโดย admin 384
สถิติขยะ เขียนโดย admin 295
สถิติประชากร 2560 เขียนโดย admin 496
สถิติแรงงาน ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 350
สถิติราคา เขียนโดย admin 283
สถิติแรงงาน ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 250
สถิติด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ICT เขียนโดย admin 252

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.