ประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก​ (UNESCO)​

1612496867831 640x480

สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีประชาสัมพันธ์แต่งกายด้วยเสื้อลายเมืองดนตรีเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก​ (UNESCO)​ ทุกวันศุกร์

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.