วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2564

 119655

119654

สิบเอก เทพสฤษดิ์ ตงลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เป็นตัวแทน สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมงาน รัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.