ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 2563

 

    นางอำไพจิตรแจ่มใสหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาในการดำเนินการ โดยมีนายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 2563

IMG 20201218_143806

IMG 20201218_143809

IMG 20201218_143833

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.