ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๑ อัตรา 

รายละเอียด คลิ๊ก


ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.