ประชาสัมพันธ์ สปค. 2563 อำเภอสองพี่น้อง

 

วันที่​ 4 กุมภาพันธ์​ 2563 นายชูเกียรติ​ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี​ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อำเภอสองพี่น้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.​ 2563​ และโครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

83820332 810870262735062_7581559198127751168_o

84027877 810870412735047_1179473323143200768_o

84795245 810870799401675_6896148302484471808_o

83783612 810871166068305_8749281177216483328_o

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.