โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 25 ก.ค. 62 นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ที่วัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แจกขนมนม เอกสารโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ. 2563

214452

214406

214455

214457

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.