วันกองทัพไทย

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

3324


3342


3338


50035225 1432319026904631_5390315708896772096_n


50035225 1432319026904631_5390315708896772096_n


ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.