จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

img099

img100

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.