ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น

27355696 152126578912230_5373586955385054530_o

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.