จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

 จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 297 หมู่บ้าน

26911011 333696067119153_531731589407584465_o

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.