สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4

 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4

26233208 1735950439761342_7795363862036970349_o

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.