จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า สภากาแฟ ครั้งที่ 4

วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ที่หอประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต. กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้บริหารศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ได้รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ และเพื่อดูแลทุกข์สุข และความเดือดร้อนของประชาชน

t20180110161956 53510

147867

147870

 

 

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.