รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานสะสมทดลองสะสม  มกราคม - ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ม.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.พ. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มี.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง เม.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มิ.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ส.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ต.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ธ.ค. 64


รายงานสะสมทดลองสะสม  มกราคม - ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ม.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.พ. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มี.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง เม.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มิ.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ส.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ต.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ธ.ค. 63


 

 รายงานสะสมทดลองสะสม  มกราคม - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ม.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ก.พ. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง มี.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง เม.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง พ.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง มิ.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ก.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ส.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ก.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ต.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง พ.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ธ.ค. 62


รายงานสะสมทดลองเก็บ  มกราคม - ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ม.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ก.พ. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง มี.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง เม.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง พ.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง มิ.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ก.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ส.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ก.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ต.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง พ.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ธ.ค.  61

 รายงานการทดลองเก็บ  มกราคม - ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ม.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ก.พ. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง มี.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง เม.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง พ.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง มิ.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ก.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ส.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ก.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ต.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง พ.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ธ.ค. 53  60

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.