รายงานงบทดลองประจำเดือน

 รายงานสะสมทดลองบิดเบือนมกราคม - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ม.ค. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ก.พ. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง มี.ค. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง เม.ย. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง พ.ค. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง มิ.ย. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ก.ค. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ส.ค. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ก.ย. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ต.ค. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง พ.ย. 62

ดาวน์โหลด  คำนวณทดลอง ธ.ค. 62


รายงานสะสมทดลองบิดเบือนมกราคม - ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดคำนวณทดลอง ม.ค. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง ก.พ. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง มี.ค. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง เม.ย. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง พ.ค. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง มิ.ย. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง ก.ค. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง ส.ค. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง ก.ย. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง ต.ค. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง พ.ย. 61

ดาวน์โหลด คำนวณทดลอง ธ.ค. 61

 รายงานการทดลองบิดเบือนมกราคม - ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ม.ค. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ก.พ. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง มี.ค. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง เม.ย. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง พ.ค. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง มิ.ย. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ก.ค. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ส.ค. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ก.ย. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ต.ค. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง พ.ย. 60

ดาวน์โหลด :  คำนวณทดลอง ธ.ค. 60

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.