โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561


อ่านเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

    โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

  • โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

    โครงการสำรวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

    ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561

Download งบทดลอง ม.ค.61

Download งบทดลอง ก.พ.61

Download งบทดลอง มี.ค.61

Download งบทดลอง เม.ย.61

Download งบทดลอง พ.ค.61

Download งบทดลอง มิ.ย.61

Download งบทดลอง ก.ค.61

Download งบทดลอง ส.ค.61

Download งบทดลอง ก.ย.61

Download งบทดลอง ต.ค.61

Download งบทดลอง พ.ย.61

Download งบทดลอง ธ.ค.61

 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

Download : งบทดลอง ม.ค.60

Download : งบทดลอง ก.พ.60

Download : งบทดลอง มี.ค.60

Download : งบทดลอง เม.ย.60

Download : งบทดลอง พ.ค.60

Download : งบทดลอง มิ.ย.60

Download : งบทดลอง ก.ค.60

Download : งบทดลอง ส.ค.60

Download : งบทดลอง ก.ย.60

Download : งบทดลอง ต.ค.60

Download : งบทดลอง พ.ย.60

Download : งบทดลอง ธ.ค.60

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.