pic

การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายชูเกียรติ ธีระประภา  สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Video Conference

ในการตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
โดยมีนายณัฐ​ภัทร​ สุวรรณ​ประทีป​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ​ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

<... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data catalog) ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจ

  • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

  • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดส

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานสะสมทดลองสะสม  มกราคม - ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ม.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.พ. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มี.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง เม.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มิ.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ส.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ต.ค. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ย. 64

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ธ.ค. 64


รายงานสะสมทดลองสะสม  มกราคม - ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ม.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.พ. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มี.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง เม.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง มิ.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ส.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ก.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ต.ค. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง พ.ย. 63

ดาวน์โหลด   :   งบทดลอง ธ.ค. 63


 

 รายงานสะสมทดลองสะสม  มกราคม - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ม.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ก.พ. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง มี.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง เม.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง พ.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง มิ.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ก.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ส.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ก.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ต.ค. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง พ.ย. 62

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ธ.ค. 62


รายงานสะสมทดลองเก็บ  มกราคม - ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด  งบทดลอง ม.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ก.พ. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง มี.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง เม.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง พ.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง มิ.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ก.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ส.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ก.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ต.ค. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง พ.ย. 61

ดาวน์โหลด งบทดลอง ธ.ค.  61

 รายงานการทดลองเก็บ  มกราคม - ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ม.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ก.พ. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง มี.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง เม.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง พ.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง มิ.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ก.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ส.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ก.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ต.ค. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง พ.ย. 60

ดาวน์โหลด :  งบทดลอง ธ.ค. 53  60

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.