pic

การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายชูเกียรติ ธีระประภา  สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Video Conference

ในการตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
โดยมีนายณัฐ​ภัทร​ สุวรรณ​ประทีป​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ​ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

<... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data catalog) ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจ

  • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

  • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดส

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.