แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 794
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 893
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 385
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 401
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 374
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 284
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เขียนโดย admin 285
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เขียนโดย admin 344
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 522
งานรัฐพิธีประจำปี เขียนโดย admin 337
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 505
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 440
ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เขียนโดย admin 742
ข้อมูลที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 314
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากร ฯ(ต้นกล้าอาชีพ) ว เขียนโดย admin 662
ติดตาม/ประเมินผลการปฎิบัติงานโครงการ TPD Info เขียนโดย admin 348
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 596

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.