วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงาน "วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล" (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

       สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณถนนพระพันวษา ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดแค อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันช... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2560

        สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2560 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลาวัดพังม่วง ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจัง... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

    วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

    กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ

  • กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2560

    กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.