pic

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
โดยมีนายณัฐ​ภัทร​ สุวรรณ​ประทีป​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ​ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

<... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data catalog) ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ระหว่างจังหวัดสุรรณบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ 2564

  • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดส

  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจ

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.