ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


อ่านเพิ่มเติม...

จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

 จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 297 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

    ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

  • โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

    โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

  • จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

    จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.